“Ensuring conflict-affected boys and girls are able to meet their basic and education needs in Armenia” project

“Martuni Women’s Community Council” NGO launched its largest humanitarian aid program, with the support of Save the Children International in December 1, 2020. In the frame of the project  “Ensuring conflict-affected boys and girls are able to meet their basic and education needs in Armenia”,primary humanitarian assistance was provided to the displaced children and their families from NK.

Families with two or more children, children with disabilities, and guardians were provided with family hygiene items. The women of those families were provided with packages of hygienic items for mothers. Hygienic and clothing packages were provided to newborns. Children were provided with warm clothing packages, and schoolchildren were provided with school supplies.

Since the beginning of the project, 771 people were benefited from the support, provided by “Martuni Women’s Community Council” NGO. 157 families received hygienic family packages, 272 children received stationery, and 162 women received a package for mothers. 36 newborns have benefited from the program.

«Հակամարտությունից տուժած տղաների և աղջիկների հիմնական և կրթական կարիքների բավարարում Հայաստանում»

 

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» հասարակական կազմակերպությունը 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ից սկսեց իր ամենամեծ հումանիտար աջակցության ծրագիրը «Սեյվ դը Չիլդրեն» միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ։ «Հակամարտությունից տուժած տղաների և աղջիկների հիմնական և կրթական կարիքների բավարարում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում առաջնային հումանիտար աջակցություն է տրամադրվել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։

Երկու և ավել երեխա ունեցող, հաշմանդամություն ունեցող կամ խնամակալ ունեցող ընտանիքներին տրամադրվել է հիգիենիկ պարագաներ։ Այս ընտանիքների մայրերը ստացել են նրանց համար նախատեսված հիգիենիկ պարագաների փաթեթներ։ Նորածիններին տրամադրվել է հագուստի և հիգիենիկ պարագաների փաթեթներ։ Երեխաներին տրամադրվել է տաք հագուստի, ներքնաշորի և գրենական պիտույքների փաթեթներ։

Այսպիսով ծրագրի մեկնարկից ի վեր «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ-ի կողմից 771 անձ ստացել է աջակցություն։ 157 ընտանիք ստացել է հիգիենիկ պարագաների փաթեթ, 272 երեխա ստացել է դպրոցական պարագաների փաթեթներ։ 162 մայր ստացել է իր համար պատրաստված հիգիենիկ պարագաների փաթեթ, իսկ 36 նորածին ստացել է հիգիենիկ պարագաների և հագուստի փաթեթներ։

Նախատեսվում է 290 շահառուի տրամադրել ծալովի մահճակալներ, անկողնային սպիտակեղեն և վերմակներ։