RSS Uncategorized

«Martuni Women’s Community Council» NGO

25 сентября, 2023
«Martuni Women’s Community Council» NGO

The mission of the «Martuni Women’s Community Council» NGO  is to foster community engagement among the population, promoting their active involvement in addressing economic, social, and cultural challenges within communities. This emphasis includes a special focus on vulnerable groups. Established in 2000, the NGO operates across various sectors, including social services, healthcare, environmental conservation, and community […]

Մանրամասն

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ

25 сентября, 2023
«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ-ի առաքելությունն է նպաստել համայնքների զարգացման գործում բնակչության մասնակցային վարքի ձևավորմանը և այդ միջոցով համայնքների տնտեսական, սոցիալական, մշակութային խնդիրների արդյունավետ լուծմանը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերին:  «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ-ն, հիմնադրվելով 2000 թվականին գործունեություն է իրականացնում սոցիալական, առողջապահության, բնապահպանության, և համայնքային զարգացման ոլորտներում՝ կարևորելով բնակչության անմիջական ներգրավվածությունը տարբեր խնդիրների լուծման […]

Մանրամասն

«Աշխատանքային պայմանագրերի հետ կապված խնդիրները և դրանց բարելավման ուղիները» զեկույց

19 апреля, 2023
«Աշխատանքային պայմանագրերի հետ կապված խնդիրները և  դրանց բարելավման ուղիները» զեկույց

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» հասարակական կազակերպությունը 2022թ.-ից իրականացնում է Աշխատանքային իրավունքների խախտումներնաշխատանքային պայմանագրերի ոլորտում» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից: Ծրագրի շրջանակներում Գեղարքունիքի մարզում իրականացվել է «Աշխատանքային պայմանագրերի հետ կապված խնդիրները և դրանց բարելավման ուղիները» թեմայով հետազոտություն: Ծրագրի նպատակն է նպաստել Գեղարքունիքի մարզում աշխատանքային պայմանագրերի ոլորտում աշխատանքային իրավունքների խախտումների նվազեցմանը` բարձրացնելովբնակչության իրազեկվածության մակարդակը աշխատանքային […]

Մանրամասն

Տպագրության իրականացման բաց մրցույթ

17 апреля, 2023
Տպագրության իրականացման բաց մրցույթ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Գնումների կատարման մրցութային հանձնաժողովի՝   Տպագրության իրականացման բաց մրցույթի «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» հասարակական կազմակերպությունը /ՄԿՀԽ ՀԿ/ «Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Աջակցություն՝ կառավարելու Քովիդ-19-ի և այլ վարակիչ հիվանդությունների բռնկումները Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է Տպագրության իրականացման բաց մրցույթ, որին մասնակցելու պարտադիր պահանջներն են՝ Պահանջներ մասնակցին Մասնակիցը պետք է գրանցված լինի որպես իրավաբանական […]

Մանրամասն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Աղետների ռիսկերի գնահատման փորձագետ

5 марта, 2023
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Աղետների ռիսկերի գնահատման փորձագետ

Աշխատանքի անվանումը՝ Աղետների ռիսկերի գնահատման փորձագետ Կազմակերպությունը՝ «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ Աշխատանքի տևողությունը՝   2 ամիս, 01.04․2023թ-ից մինչև 31.05․2023թ-ը: ՄԿՀԽ ՀԿ-ն «Համագործակցություն հանուն կայուն համայնքների» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է Ճամբարակ խոշորացված համայնքի աղետների ռիսկերի գնահատման փորձագետի  ընտրության մրցույթ: Աղետների ռիսկերի գնահատումը նպատակ ունի ուսումնասիրել և գնահատել համայնքի աղետների ռիսկերը, դրանց արձագանքելու և դիմակայելու պատրաստվածության մակարդակը՝ մշակելու համապատասխան […]

Մանրամասն

Աջակցման փաթեթների գնման բաց մրցույթ

28 февраля, 2023
Աջակցման փաթեթների գնման  բաց մրցույթ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Գնումների կատարման մրցութային հանձնաժողովի՝   Աջակցման փաթեթների գնման  բաց մրցույթի «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» հասարակական կազմակերպությունը /ՄԿՀԽ ՀԿ/ ԱՄՆ ՄԶԳ կազմակերպության ֆինանսավորմամբ իրականացվող  «Համագործակցություն հանուն կայուն համայնքների» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է Աջակցման փաթեթների գնման բաց  մրցույթ,  որին մասնակցելու պարտադիր պահանջներն են. Պահանջներ մասնակցին Մասնակիցը պետք է գրանցված լինի որպես իրավաբանական անձ, կամ անհատ ձեռնարկատեր /Ա․Ձ․/: […]

Մանրամասն