RSS Ծրագրեր

ՀԱԲ 2015 Մարտունի

15 января, 2015
ՀԱԲ 2015 Մարտունի

ՀԱԲ 2015 ծրագրով Գեղարքունիքի մարզի ՀԱԲ կենտրոնում (ՄԿՀԽ ՀԿ գրասենյակում) ստեղծվել է «Քաղաքացիական իրազեկության դպրոց», որտեղ մարդու ունիվերսալ իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին գիտելիք են ստանում շուրջ 400 մարդ:

Մանրամասն

ՀԱԲ 2014 Մարտունի

31 декабря, 2014
ՀԱԲ 2014 Մարտունի

Մարզի մարդու իրավունքների ոլորտում գործող 13 ՀԿ-ների, 5 քաղաքացիական ակտիվ խմբերի, 2 լրատվամիջոցի, մարզային 5 նախաձեռնողների վերաբերյալ ստեղծվել է տեղեկատվական բազա, սոցիալական ցանցերում բացվել հարթակ:

Մանրամասն

Ապահով աշխատանքի հնարավորություն ՀՈւԱ–ների համար

6 августа, 2014
Ապահով աշխատանքի հնարավորություն ՀՈւԱ–ների համար

Այս ծրգարի նպատակն էր՝ տեղական բիզնեսի հետ համագործակցությամբ նպաստել Մարտունու տարածաշրջանի հաշմանդամություն ունեցող և աշխատունակ մարդկանց զբաղվածության ապահովվմանը` սոցիալական ձեռնարկության ստեղծման, լազերային տպագրության և կարի արտադարության կազմակերպման միջոցով:

Մանրամասն

ՀԿ ԴԵՊՈ

6 июня, 2014
ՀԿ ԴԵՊՈ

Նպատակն է նրանց դարձնել արդյունավետ դերակատարներ «առավել մասնակցային բարգավաճ և կառավարման արդյունավետ համակարգեր ունեցող հայաստանյան հասարակության կառուցման գործում»:

Մանրամասն

Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

31 мая, 2014
Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել են դասընթացներ, սեմինարներ, իրականցվել է համապատասխան խորհրդատվության ստացում, աշխատանքային խմբերի կողմից մի շարք փաստաթղթեր են մշակվել։

Մանրամասն

Քաղաքացիական ակտիվություն գյուղական կանանց համար

1 марта, 2014
Քաղաքացիական ակտիվություն գյուղական կանանց համար

«Քաղաքացիական ակտիվություն գյուղական կանանց համար» ծրագրի շրջանակներում ընտրված թիրախ համայնքներից 2-ական կին ներկայացուցիչ սկզբանական ժամանակներում մասնակցել է ՀԿ–ի կողմից իրականացվող դասընթացներին եւ վերապատրաստումներին, որից հետո իրենց համայնքներում ստեղծել են կանանց ակտիվ խմբեր (ԿԱԽ) եւ նմանատիպ հանդիպումներ կազմակերպել իրենց համայնքներում։

Մանրամասն