RSS Ծրագրեր

ՀԱԲ 2015 Մարտունի

Январь 15, 2015
ՀԱԲ 2015 Մարտունի

ՀԱԲ 2015 ծրագրով Գեղարքունիքի մարզի ՀԱԲ կենտրոնում (ՄԿՀԽ ՀԿ գրասենյակում) ստեղծվել է «Քաղաքացիական իրազեկության դպրոց», որտեղ մարդու ունիվերսալ իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին գիտելիք են ստանում շուրջ 400 մարդ:

Մանրամասն

ՀԱԲ 2014 Մարտունի

Декабрь 31, 2014
ՀԱԲ 2014 Մարտունի

Մարզի մարդու իրավունքների ոլորտում գործող 13 ՀԿ-ների, 5 քաղաքացիական ակտիվ խմբերի, 2 լրատվամիջոցի, մարզային 5 նախաձեռնողների վերաբերյալ ստեղծվել է տեղեկատվական բազա, սոցիալական ցանցերում բացվել հարթակ:

Մանրամասն

Ապահով աշխատանքի հնարավորություն ՀՈւԱ–ների համար

Август 6, 2014
Ապահով աշխատանքի հնարավորություն ՀՈւԱ–ների համար

Այս ծրգարի նպատակն էր՝ տեղական բիզնեսի հետ համագործակցությամբ նպաստել Մարտունու տարածաշրջանի հաշմանդամություն ունեցող և աշխատունակ մարդկանց զբաղվածության ապահովվմանը` սոցիալական ձեռնարկության ստեղծման, լազերային տպագրության և կարի արտադարության կազմակերպման միջոցով:

Մանրամասն

ՀԿ ԴԵՊՈ

Июнь 6, 2014
ՀԿ ԴԵՊՈ

Նպատակն է նրանց դարձնել արդյունավետ դերակատարներ «առավել մասնակցային բարգավաճ և կառավարման արդյունավետ համակարգեր ունեցող հայաստանյան հասարակության կառուցման գործում»:

Մանրամասն

Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

Май 31, 2014
Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակներում անցկացվել են դասընթացներ, սեմինարներ, իրականցվել է համապատասխան խորհրդատվության ստացում, աշխատանքային խմբերի կողմից մի շարք փաստաթղթեր են մշակվել։

Մանրամասն

Քաղաքացիական ակտիվություն գյուղական կանանց համար

Март 1, 2014
Քաղաքացիական ակտիվություն գյուղական կանանց համար

«Քաղաքացիական ակտիվություն գյուղական կանանց համար» ծրագրի շրջանակներում ընտրված թիրախ համայնքներից 2-ական կին ներկայացուցիչ սկզբանական ժամանակներում մասնակցել է ՀԿ–ի կողմից իրականացվող դասընթացներին եւ վերապատրաստումներին, որից հետո իրենց համայնքներում ստեղծել են կանանց ակտիվ խմբեր (ԿԱԽ) եւ նմանատիպ հանդիպումներ կազմակերպել իրենց համայնքներում։

Մանրամասն