RSS Իրականացված ծրագրեր

Ինչու՞ մասնակցել ընտրություններին

31 мая, 2012
Ինչու՞ մասնակցել  ընտրություններին

Ծրագրի իրականացման արդյուքնում եթեր է հեռարձակվել սոցիալական գովազդներ, պատրաստվել են հաղորդումներ, որոնց միջոցով ընտրական իրավունքների և սկզբունքների վերաբերյալ իրազեկվել են շահառուները։ Գեղարքունիքի մարզի թիվ 24 ընտրատարածքում խորհրդարանական ընտրություններին ակտիվ և գիտակցված մասնակցություն են ցուցաբերել երիտասարդները՝ հատկապես առաջին անգամ ընտրողները։

Մանրամասն

Աջակցություն ի նպաստ հիվանդի կյանքի տևողության երկարացման

30 апреля, 2012
Աջակցություն ի նպաստ հիվանդի կյանքի տևողության երկարացման

«Աջակցություն ի նպաստ հիվանդի կյանքի տևեղության երկարացման» ծրագրի նպատակն էր նպաստել շաքարային դիաբետով հիվանդների բուժման կազմակերպման և դեղերով ապահովման մասին ՀՀ Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված չափորոշիչների կիրարկմանը, հիվանդների համար առողջապաhության մատչելության ապահովմանը:

Մանրամասն

Մասնակցենք, վերահսկենք, համագործակցենք

31 декабря, 2011
Մասնակցենք, վերահսկենք, համագործակցենք

Հետազոտության բացահայտումների մասին իրազեկվել է ՏԻՄ աշխատակազմը, համայնքահեն ՀԿ-ները, տեղական լրատվամիջոցները, բիզնես սեկտորը։ ՏԻՄ աշխատակազմը և համայնքի տարբեր սեկտորների ներկայացուցիչները համայնքայի ռազմավարական ծրագիր և գործողությունների պլան կազմելու վերաբերյալ տեսական և գործնական գիտելիքներ են ձեռք բերել։ Մարտունու համայնքային կարիքների բավարարմանն ուղղված մեկամյա գործողությունների համատեղ պլան է մակվել։

Մանրամասն

Կենսապայմանների բարելավում և սոցիալական աջակցություն

30 сентября, 2011
Կենսապայմանների բարելավում և սոցիալական աջակցություն

Այս ծրագրի արդյուքնում վերանորոգել և համապատասխան պարագաներ են տրամադրել Գեղարքունիկի մարզի 3 գյուղում, 5 գյուղին տրամադրել առողջապահական փաթեներ, համապատասխանաբար 3 գյուղում կահավերել են նախադպրոցական սենյակները, կազմակերպել են եռամսյա նախադպրոցական կրթություն։

Մանրամասն

Մարտունին որպես նոր տուրիստական երթուղի

30 сентября, 2011
Մարտունին որպես նոր տուրիստական երթուղի

Զբոսաշրջիկներին տներում հյուրընկալելու, սպասարկելու հնարավորությունների մասին ստուգված տեղեկատվություն է տարածվել համայնքի բնակչության կողմից։

Մանրամասն

ՆՕՎԱ 2

31 октября, 2010
ՆՕՎԱ 2

Ծրագրի արդյուքնում կազմակերպվել են համայնքային հանդիպումներ, ժողովներ, որոնց ժամանակ կատարվել է համայնքային կարիքի վերլուծություն, առաջարկվել են այդ կարիքների հաղթահարման ուղիներ և միջոցներ, ստեղծվել են առողջապահական ակտիվ խմբեր (ԱԱԽ)։

Մանրամասն