RSS Իրականացված ծրագրեր

Բարձրացնել անցորդների անվտանգությունը Հայաստանում

30 октября, 2018
Բարձրացնել անցորդների անվտանգությունը Հայաստանում

Ծրագրի ընթացքում Հայաստանի չորս՝ Լոռի, Արմավիր, Վայոց Ձոր և Գեղարքունիք, մարզերում կազմակերպվել է տեղեկատվական հանդիպումներ, որոնց ժամանակ ներկայացվել է ճանապարհային անվտանգության հետ կապված խնդիրներ: Ներկայացվել են լուսանդրադարձիչներով հագուստի տեսականին, որը մոդելավորվում և կարվում է ՄԿՀԽ ՀԿ-ին կից գործող սոցիալական ձեռնարկությունում:

Մանրամասն

Ապահովել աշխատունակ հաշմանդամների շարունակական զբաղվածությունը

14 ноября, 2015
Ապահովել  աշխատունակ հաշմանդամների շարունակական զբաղվածությունը

Ծրագիրը տեղեկատվական արշավների միջոցով ապահովելու է «ԻՂՁ» ՍՊԸ-ի скачанные файлы աշխատանքի մոդելի, նրա գործունեության մասին բնակչության իրազեկմանը՝ նպաստելով ՀՈւԱ զբաղվածության ապահովման շարունակականությանը և նրանց իրավունքների պաշտպանությանը:

Մանրամասն

Շահերի բախման ռիսկերի նվազեցում

4 июня, 2015
Շահերի բախման ռիսկերի նվազեցում

«Շահերի բախման ռիսկի նվազեցում Մարտունու քաղաքապետարանի գույքի վաճառքի և գնումներ գործընթացներում» ծրագրի նպատակն էր նպաստել քաղաքապետարանի գույքի վաճառքի և աշխատանքի գնման գործընթացներում շահերի բախման և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։

Մանրամասն

ՀԱԲ 2015 Մարտունի

15 января, 2015
ՀԱԲ 2015 Մարտունի

ՀԱԲ 2015 ծրագրով Գեղարքունիքի մարզի ՀԱԲ կենտրոնում (ՄԿՀԽ ՀԿ գրասենյակում) ստեղծվել է «Քաղաքացիական իրազեկության դպրոց», որտեղ մարդու ունիվերսալ իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին գիտելիք են ստանում շուրջ 400 մարդ:

Մանրամասն

ՀԱԲ 2014 Մարտունի

31 декабря, 2014
ՀԱԲ 2014 Մարտունի

Մարզի մարդու իրավունքների ոլորտում գործող 13 ՀԿ-ների, 5 քաղաքացիական ակտիվ խմբերի, 2 լրատվամիջոցի, մարզային 5 նախաձեռնողների վերաբերյալ ստեղծվել է տեղեկատվական բազա, սոցիալական ցանցերում բացվել հարթակ:

Մանրամասն

Ապահով աշխատանքի հնարավորություն ՀՈւԱ–ների համար

6 августа, 2014
Ապահով աշխատանքի հնարավորություն ՀՈւԱ–ների համար

Այս ծրգարի նպատակն էր՝ տեղական բիզնեսի հետ համագործակցությամբ նպաստել Մարտունու տարածաշրջանի հաշմանդամություն ունեցող և աշխատունակ մարդկանց զբաղվածության ապահովվմանը` սոցիալական ձեռնարկության ստեղծման, լազերային տպագրության և կարի արտադարության կազմակերպման միջոցով:

Մանրամասն