RSS Ծրագրեր

Ապահովել աշխատունակ հաշմանդամների շարունակական զբաղվածությունը

Ноябрь 14, 2015
Ապահովել  աշխատունակ հաշմանդամների շարունակական զբաղվածությունը

Ծրագիրը տեղեկատվական արշավների միջոցով ապահովելու է «ԻՂՁ» ՍՊԸ-ի скачанные файлы աշխատանքի մոդելի, նրա գործունեության մասին բնակչության իրազեկմանը՝ նպաստելով ՀՈւԱ զբաղվածության ապահովման շարունակականությանը և նրանց իրավունքների պաշտպանությանը:

Մանրամասն

Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար

Июль 1, 2015
Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար

Արյդունքը՝երեխայի սեռի խտրական ընտրության խնդրի վերաբերյալ հայաստանցիների գիտելիքների, վերաբերմունքի եւ ընկալումների նվազագույնը 15 տոկոս դրական փոփոխությունն է, ինչպես նաև պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների կրճատումն՝ առնվազն 10 տոկոսով։

Մանրամասն

Շահերի բախման ռիսկերի նվազեցում

Июнь 4, 2015
Շահերի բախման ռիսկերի նվազեցում

«Շահերի բախման ռիսկի նվազեցում Մարտունու քաղաքապետարանի գույքի վաճառքի և գնումներ գործընթացներում» ծրագրի նպատակն էր նպաստել քաղաքապետարանի գույքի վաճառքի և աշխատանքի գնման գործընթացներում շահերի բախման և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։

Մանրամասն

Մարտունի Ինֆոտուն (2015)

Июнь 1, 2015
Մարտունի Ինֆոտուն (2015)

Ծրագրի շրջանակում ՄԿՀԽ-ն գործընկերների հետ անցկացնում է «Մարդամեջ» սոցիալական նորարական ճամաբարներ, որտեղ երիտասարդները ներկայացնում են նորարարական նախագծեր՝ ուղղված սոցիալական, տեղեկատվական և համայնքային խնդիրների լուծմանը:

Մանրամասն

ՀԱԲ 2015 Մարտունի

Январь 15, 2015
ՀԱԲ 2015 Մարտունի

ՀԱԲ 2015 ծրագրով Գեղարքունիքի մարզի ՀԱԲ կենտրոնում (ՄԿՀԽ ՀԿ գրասենյակում) ստեղծվել է «Քաղաքացիական իրազեկության դպրոց», որտեղ մարդու ունիվերսալ իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին գիտելիք են ստանում շուրջ 400 մարդ:

Մանրամասն

ՀԱԲ 2014 Մարտունի

Декабрь 31, 2014
ՀԱԲ 2014 Մարտունի

Մարզի մարդու իրավունքների ոլորտում գործող 13 ՀԿ-ների, 5 քաղաքացիական ակտիվ խմբերի, 2 լրատվամիջոցի, մարզային 5 նախաձեռնողների վերաբերյալ ստեղծվել է տեղեկատվական բազա, սոցիալական ցանցերում բացվել հարթակ:

Մանրամասն