«Քաղաքացիական մասնակցությունը՝ ժողովրդավարական պետության հիմք» ծրագրի իրազեկում

20 марта, 2018

Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն «Քաղաքացիական մասնակցությունը՝ ժողովրդավարական պետության հիմք» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է 2018-2020 թթ. ծրագրին մասնակցելու հայտերի ընդունում: Կկազմակերպվի դասընթացների շարք մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության, քաղաքացիական գիտակցության, քաղաքացիական արժանապատվության, ժողովրդավարության, խտրականության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային և միջազգային մեխանիզմների և մոնիթորինգի մեթոդաբանության, ինչպես նաև շահերի պաշտպանությանն ուղղված գործողությունների վերաբերյալ: Ծրագրի տևողությունը կլինի երեք տարի և կիրականացվի 3 փուլով՝ Գեղարքունիք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Տավուշ մարզերում և Երևան քաղաքում բնակվող երիտասարդներ, տարբեր խոցելի խմբերի, ՀԿ-ների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և ուսանողների համար: Մասնակիցների ընտրությունը մրցութային է, ծրագրում կընդգրկվի 25-30 մասնակից (յուրաքանչյուր մարզից մինչև 5 մասնակից): Ընտրված անձանց մասնակցությունը ծրագրի բոլոր փուլերին պարտադիր է: Ծրագրի մասնակիցները կարող են նաև ներգրավվել Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի կողմից իրականացվող ծրագրերում:

 

Ծրագրի փուլերն են՝

Առաջին փուլ.  Քառօրյա դասընթաց հետևյալ թեմաներով՝

 • մարդու իրավունքների հասկացությունը, մարդու իրավունքների սերունդները, ժողովրդավարություն, օրենքի գերակայություն, քաղաքացիական գիտակցություն,
 • խտրականության հասկացությունը և տեսակները,
 • մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային և միջազգային մեխանիզմներ,
 • մարդու իրավունքների մոնիտորինգ, մոնիտորինգի մեթոդաբանություն, զեկույցների պատրաստում.

 

Երկրորդ փուլ. Մարդու իրավունքների մոնիթորինգ համայնքներում

 • Մասնակիցները ըստ մարզերի կբաժանվեն 6 աշխատանքային խմբի: Խմբերը կընտրեն իրենց համայնքների համար կարևոր խնդիր՝ այդ ոլորտում մարդու իրավունքի տեսակետից մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով:
 • Խմբերը կմշակեն ընտրված ոլորտի վերաբերյալ մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանությունը, գործիքները, պլանը և ժամանակացույցը:
 • Կիրականացվի մոնիթորինգ:
 • Կկատարվի մոնիթորինգի արդյունքների վերլուծություն, կպատրաստվեն զեկույցներ:

 

Երրորդ փուլ.  Դասընթաց, ամփոփ զեկույցի պատրաստում, շահերի պաշտպանություն:

 • Եռօրյա դասընթաց հետևյալ թեմաներով՝

— շահերի պաշտպանության հասկացությունը և տեսակները,

— շահերի պաշտպանություն իրականացնելու մեխանիզմները, մեթոդաբանությունը, գործիքները:

 • Խմբերի կողմից ներկայացված զեկույցների քննարկում:
 • Իրականացվելու է շահերի պաշտպանություն մարզերում և Երևան քաղաքում խմբերի զեկույցներում վերհանված խնդիրների վերաբերյալ:
 • «Մարդու իրավունքները ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում» ամփոփ զեկույցի մշակում:

 

Հետաքրքրված անձանց համար Ծրագիրը մանրամասն ներկայացնելու և հարցերին պատասխանելու նպատակով մասնակից հինգ մարզերում և Երևանում կկազմակերպվեն տեղեկատվական հանդիպումներ: Հանդիպումները տեղի կունենան Մարտունի, Գյումրի, Կապան, Եղեգնաձոր, Իջևան և Երևան քաղաքներում մինչև ս.թ. ապրիլի վերջ: Հանդիպումների անց կացման վայրի  և ժամանակի մասին տեղեկանալու համար խնդրում ենք մինչև ապրիլի 1—ը դիմել ծրագրին աջակցող մարզային համակարգողներին՝

 

 • Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի քաղաք`
  «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ»
 • Էլ. փոստ՝ yeghiazar.davtyan@gmail.com
 • Հեռ.՝ +374 93 700245- համակարգող`Եղիազար Դավթյան

 

Հարցերի դեպքում դիմեք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե՝ հետևյալ հասցեով`info@armhels.com կամ +374 10 560372 հեռախոսահամարով:

 

Ծրագիրն իրականցվում է Նորվեգիայի Հելսինկյան կոմիտեի աջակցությամբ:

Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե