Շահերի բախման ռիսկի նվազեցում

15 мая, 2015

Շահերի բախման ռիսկի նվազեցում Մարտունու քաղաքապետարանի գույքի վաճառքի և գնումների գործընթացներում ծրագրի շրջանակներում  նկարահանված հոլովակ։