Կազմակերպություն

Ձախից աջ՝ Գառնիկ Հարոյան, Անահիտ Գեւորգայն, ԱշոտԴավթյան, Լիանա Հովհաննիսյան, Եղիազար Դավթյան

Ձախից աջ՝ Գառնիկ Հարոյան, Անահիտ Գևորգյան, Աշոտ Դավթյան, Լիանա Հովհաննիսյան, Եղիազար Դավթյան։

Մեր կազմակերպությունը Գեղարքունիքի մարզի առաջատար հասարակական կազմակերպություններից է։ Հիմնադրվելով 2000 թ–ին՝ այն գործունեություն է իրականացնում առողջապահության, բնապահպանության, սոցիալական և համայնքային զարգացման ոլորտներում՝ կարևորելով բնակչության անմիջական ներգրավվածությունը տարբեր խնդիրների լուծման գործընթացում: Մեր խորհրդի ջանքերով Գեղարքունիքի մարզում վերակառուցվել են բուժկետեր, կառուցվել նախակրթարաններ, հիմնվել է սոցիալական ձեռնարկություն, որտեղ աշխատում են բացառապես հաշմանդամություն ունեցող անձիք: Փորձում ենք նպաստել համայնքում ապահով և պաշտպանված քաղաքացու ձևավորմանը։

Մեր առաքելությունն է նպաստել համայնքների զարգացման գործում բնակչության մասնակցային վարքի ձևավորմանը և այդ միջոցով համայնքների տնտեսական, սոցիալական, մշակութային խնդիրների արդյունավետ լուծմանը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերին:

Ինչ ենք անում՝

 •  Համագործակցում ենք ՏԻՄ–երի հետ, մշակում ենք համայնքային ռազմավարական ծրագրեր, կատարում ենք համայնքային կարիքի գնահատում, իրականացնում ենք սոցիալական ծրագրեր։
 • Մշակում ենք ՏԻՄ–երի նոր ռազմավարություն, առաջարկում ենք ռազմավարական պլանի փոփոխություններ։
 • Տեղեկատվություն ենք տարածում, տրամադրում ենք նյութատեխնիկական ռեսուրսներ, կատարում ենք մեդիա տեխնոլոգիաների ուսուցում։
 • Մասնակցում ենք ընտրական գործընթացներին։
 • Համայնքային խնդիրներ լուծելու նպատակով համայնքային մոբիլիզացիա ենք անում։
 • Ստեղծում ենք աշխատատեղեր, խոցելի խմբերին ապահովում ենք զբաղվածությամբ։
 • Հետազատություններ ենք անում բնապահպանական, առողջապահական և այլ որոտների հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
 • Իրականացնում ենք կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ զարգացում։

Ուզում ենք հասնել՝

 • Համայնքի զարգացման գործում բնակչության մասնակցային վարքի ձևավորմանը, բնակչության համախմբմանը, իրազեկվածության բարձրացմանը, համայնքի նկատմամբ սեփականության գիտակցության ձևավորմանը, խնդիրների լուծմանը՝ հասարակության մասնակցության ապահովման միջոցով։
 • Համայնքի տնտեսական, սոցիալական, մշակութային խնդիրների արդյունավետ լուծմանը, մարդկանց գիտակցության բարձրացմանը, տարբեր գործընթացներում նրանց ներգրավմանը, անմիջական մասնակցությանը՝ համագործակցության և ներդրումների խրախուսման միջոցով։

Մեր ծրագրային ուղղություններն են՝

 • Քաղաքացիական հասարակության գիտակցության բարձրացում ու կարողությունների զարգացում
 • Մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարություն
 • Մեդիագրագիտություն և երիտասարդության ակտիվացում
 • Կոռուպցիայի դեմ պայքար և շահերի բախում
 • Պայքար խտրականության դեմ

Մարտունի քաղաքում ստեղծել ենք՝

 • «Մարտունի ԻնֆոՏուն»
 • «Իղձ» սոցիալական ձեռնարկություն
 • «Ռադիո Մարտունի» առցանց ռադիո
 • Մարտունի երիտասարդական բանկ
 • Համայնքային ռեսուրս կենտրոն
 • Կենցաղային զոհերի համար ժամանակավոր կացարան