«Մարտունու տարածաշրջանի մշակութային կյանքը խորհրդային շրջանում եւ վերաիմաստավորման հնարավորությունները հետխորհրդային շրջանում»

20 декабря, 2021

Մարտունու տարածաշրջանի մշակութային կյանքի վերաիմաստավորմանը նպաստելու նպատակով Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ / MWCC NGO#ՀԿ-ն իրականացնում է «Մարտունի ինֆոտուն. Մարտունու տարածաշրջանի մշակութային կյանքը խորհրդային շրջանում եւ վերաիմաստավորման հնարավորությունները հետխորհրդային շրջանում» ծրագիրը։ Ծրագիրն իրականացվում է «Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը՝ հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության» ծրագրի շրջանակում։ «Աջակցություն քաղաքացիական հասարակությանը՝ հանուն բարեփոխումների վրա ներգործության» ծրագիրն իրականացվում է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի կողմից Շվեդիայի միջազգային զարգացման գործակալության, Սիդայի աջակցությամբ։