Մասնակցենք, վերահսկենք, համագործակցենք

31 декабря, 2011

Computer generated image - Search For Solution

Այս ծրագրի նպատակն էր ապահովել Մարտունի քաղաքի ՏԻՄ բոլոր օղակների գործունեության թափանցիկությունը, որոշումների կայացման, համայնքային կարիքների բավարարմանն ուղղված գործընթացներին համայնքի տարբեր դերակատարների` բիզնես սեկտորի,  ՀԿ-ների,  ակտիվիստների, լրատվամիջոցների մասնակցությունը։

«Մասնակցենք, վերահսկենք, համագործակցենք» ծրագրի իրականացման արդյուքնում Մարտունի համայնքի բոլոր վեց թաղամասերում բացահայտվել են համայնքային կարիքները, ՏԻՄ գործունեությունից օտարվածության պատճառները, բնակչությունն առաջարկություններ է արել հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ:

Հետազոտության բացահայտումների մասին իրազեկվել է ՏԻՄ աշխատակազմը, համայնքահեն ՀԿ-ները, տեղական լրատվամիջոցները, բիզնես սեկտորը։ ՏԻՄ աշխատակազմը և համայնքի տարբեր սեկտորների ներկայացուցիչները համայնքային ռազմավարական ծրագիր և գործողությունների պլան կազմելու վերաբերյալ  տեսական և գործնական գիտելիքներ են ձեռք բերել։ Մշակվել են Մարտունու համայնքային կարիքների բավարարմանն ուղղված մեկամյա գործողությունների  համատեղ պլան, նաև՝ ՏԻՄ գործունեության թափանցիկության ու բնակչության մասնակցային վարքի ձևավորմանն ու իրականացմանն ուղղված գործողությունների պլան: Համայնքի ավագանու կողմից հաստատվել է գործողությունների պլանը, վերանայվել ռազմավարական պլանը, տարեկան բյուջեն։

 

Տևողությունը՝  01.07.2011թ․ – 30.12.2011թ․

Շահառուները՝   Մարտունու քաղաքապետարանը և համայնքի բնակչությունը:

Ֆինանսավորումը՝  Քաունթերփարթ Հայաստան–ի։