ՀԿ ԴԵՊՈ

6 июня, 2014

«ՀԿ ԴԵՊՈ Հաս64294_1529472587327617_722293745188095241_nարակական կազմակերպությունների զարգացման» ծրագիրը կարողությունների հզորացման ծառայություններ տրամադրելու միջոցով ընդլայնում է որակավորված և կազմակերպական առումով զարգացած տեղական ՔՀԿ-ների բազան: Նպատակն է նրանց դարձնել արդյունավետ դերակատարներ «առավել մասնակցային բարգավաճ և կառավարման արդյունավետ համակարգեր ունեցող հայաստանյան հասարակության կառուցման գործում» և արդյունավետ պոտենցիալ գործընկեր-կազմակերպություններ ԱՄՆ ՄԶԳ/Հայաստանի համար: Արդյուքնում ուղղակի մասնակիցները դառնում են գործնական  կողմնորոշում ունեցող, կայուն ծառայություններ մատուցող և կարողություններ զարգացնող միջանկյալ միավորներ, շահառուների առնվազն 70 տոկոսի մոտ արձանագրվում է կազմակերպչական կարողությունների կայուն բարելավում, ՔՀԿ-ների կայունության առնվազն երկու մոդել ապացուցում են իրենց հաջողությունը, իսկ քաղաքացիական հասարակության աջակից դերակատարները պատրաստ և ընդունակ են սատարել ՔՀԿ-ներին:

 

Տևողությունը՝  06.06.2014թ․ – 05.06.2019թ․:

Շահառուները՝   Մարտունու տարածաշրջանի բնակչություն։

Ֆինանսավորումը՝  Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ  –ի։