Հայտարարություն. ավագ սոցիալական աշխատող

Աշխատանքի անվանումը՝ Ավագ սոցիալական աշխատող 

Կազմակերպությունը՝ «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ

Աշխատանքի ժամանակահատվածը՝ 01.03.2022թ-ից մինչև 19.11.2023թ-ը։

ՄԿՀԽ ՀԿ-ն «Արձագանք Քովիդ-19 համավարակին Շողակաթ համայնքում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է Ավագ սոցիալական աշխատողի ընտրության մրցույթ

Ավագ սոցիալական աշխատողի աշխատանքի հակիրճ նկարագիրը

Ավագ սոց․աշխատողր թիմում կներգրավվի թիմին մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև աջակցության կարիք ունեցող անհատներին/խմբերին ծառայություններ մատուցելու համար: 

Ավագ սոց․աշխատողը աջակցող թիմի մյուս անդամների հետ ըստ անհրաժեշտության կկազմակերպի խմբային թերապիաներ, հանդիպումներ, քննարկումներ՝ հասկանալու համայնքի բնակիչների հրատապ խնդիրները, օգնելու բարելավել նրանց կյանքը։ 

Ավագ սոցիալական աշխատողի հիմնական գործառույթները

• Սոցիալական դեպքերի կառավարում և փաստաթղթավորում,

• Շահառուների համար անհրաժեշտ տեղեկատվական նյութերի պատրաստում և տրամադրում,

• Սոցիալական հետազոտությունների իրականացում, կարիքների գնահատում, դեպքերի ուսումնասիրություններ, զեկույցների պատրաստում,

• Մասնակցություն աջակցող թիմի գործունեության զարգացմանը, սոցիալական ծրագրերի պլանավորմանը և մշակմանը« հաշվի առնելով խոցելի խմբերի կարիքներն ու առանձնահատկությունները

• Սոցիալական խորհրտադվության տրամադրում թեժ գծի միջոցով

• Աշխատանքային անհրաժեշտությունից բխող այլ պարտականությունների իրականացում

Պահանջներ Ավագ սոցիալական աշխատողին.

• Բարձրագույն կրթության առկայություն (բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճան).  գերադասելի է՝ Սոցիալական աշխատողի որակավորմամբ,

• Սոցիալական աշխատանքի՝ նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձ,

• Խոցելի խմբերի հետ աշխատելու ունակություններ, 

• Ծրագրի շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցելու, թիմում աշխատելու հմտություններ,

• Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն (անգլերենի տիրապետումը ցանկալի է),

• Պատասխանատվության զգացում։

Հայտերի ներկայացման կարգը

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրական (CV) kananc7@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին մինչև 2022թ. հունվարի 15-ը՝ վերնագրում նշելով՝ «Ավագ սոցիալական աշխատող» անվանումը կամ ներկայացնել ՄԿՀԽ ՀԿ-ի գրասենյակ՝ ք․ Մարտունի, Կամոյի 17: Ժամկետից ուշ ստացված հայտերը ՉԵՆ ԴԻՏԱՐԿՎԻ: Ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագիր: 

 Կազմակերպության մասին. 

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ»-ը Գեղարքունիքի մարզի առաջատար հասարակական կազմակերպություններից է, որը նպատակ ունի նպաստել համայնքների տնտեսական, մշակութային, սոցիալական խնդիրների արդյունավետ լուծմանը ՝ այդ գործընթացներում կարևորելով բնակչության անմիջական ներգրավվածությունը։ Կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալում հիմնականում առողջապահության, բնապահպանության, սոցիալական և համայնքային զարգացման ոլորտներում։ 

Կոնտակտներ