Համայնքային գույքի օտարման գործընթաց

14 апреля, 2015

Շահերի բախում եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ծրագրի  շրջանակներում նկարահանված իրազեկող հոլովակ համայնքային գույքի օտարման գործընթացի մասին։