Համայնքային գույքի օտարման գործընթաց

Апрель 14, 2015

Շահերի բախում եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ծրագրի  շրջանակներում նկարահանված իրազեկող հոլովակ համայնքային գույքի օտարման գործընթացի մասին։