ՀԱԲ 2015 Մարտունի

15 января, 2015

human-rights

Այս ծրագիրը նպաստում էր Գեղարքունիքի մարզում Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին համապատասխան մտածելակերպի ձևավորմանը՝ գիտելիքի և իրազեկման ավելացման, գործնականում դրանց իրականացման հմտությունների ձևավորման միջոցով:

ՀԱԲ 2015 ծրագրով Գեղարքունիքի մարզի ՀԱԲ կենտրոնում (ՄԿՀԽ ՀԿ գրասենյակում) ստեղծվել էր «Քաղաքացիական իրազեկության դպրոց», որտեղ մարդու ունիվերսալ իրավունքների  և հիմնարար ազատությունների մասին գիտելիք էին ստանում շուրջ 400 մարդ: Միևնույն ժամանակ ծրագիրը նպաստում էր, որպեսզի գյուղական համայնքներում ձևավորվի ժողովրդավարական արժեքների մասին համապատասխան մտածելակերպ և ՏԻՄ ընտրություններին բնակչությունն  ապահովի ակտիվ մասնակցություն:

 

Տևողությունը՝   15.01.2015թ․ — 14.01.2016թ․

Շահառուները՝  Մարտունու տարածաշրջանի բնակիչներ։

Ֆինանսավորումը՝   Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան–ի։