Կրթապնակ մեծահասակների կրթության կենտրոն

28 марта, 2023

Կրթապնակ մեծահասակների կրթության կենտրոնը անվճար կրթական հնարավորությունների հարթակ է Մարտունի համայնքում։ Կենտրոնը ստեղծել է «Մարտունու կականց համայքների խորհուրդ» ՀԿ-ն Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցնեի միության միջազգային կազմակերպության հետ համագործակցությաբ: Այն ստեղծվել է ապահովելու Գեղարքունիքի մարզում մեծահասակների կրթության ավելի լայն հնարավորություններ և միջավայր։

Կենտրոնի գործունեության ընթացքում արդեն շուրջ 150 անձ հնարավորություն է ստացել ձեռք բերել փափուկ և կոշտ հմտություններ, իսկ ավելի քան 200 անձ՝ տարվա ընթացքում ներգրավվել է համայնքային տարատեսակ միջոցառումներում։

Տևողությունը՝ 01/07/2021- 30/12/2023
Շահառուները՝Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներ
Ֆինանսավորումը՝ Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով: