«Խտրականությունը Չի՛ աշխատում»

Январь 22, 2016

«Ապահովել  աշխատունակ հաշմանդամների շարունակական զբաղվածությունը» ծրագրով կազմակերպությունը իրականացրել է տեղեկատվական քարոզարշավներ և հանրային քննարկում գործատուների հետ Գավառ քաղաքում