Ինստիտուցիոնալ զարգացում

28 января, 2015

Ինստիտուցիոնալ զարգացման ծրագրերի միջոցով ՄԿՀԽ ՀԿ–ն փորձում է զարգացնել թե՛ իր, թե՛ մարզային քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների կարողությունները՝ փորձագիտական խորհրդատվությունների և այլ ծառայությունների ու  ռեսուրսների տրամադրման միջոցով:

  • «ՀԿ ԴԵՊՈ Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման» կոնսորցիումային ծրագրի շրջանակում ՄԿՀԽ-ն կարողությունների հզորացման ծառայություններ է տրամադրում տեղական ՔՀԿ-ներիի: Նպատակն է նրանց դարձնել մի կողմից արդյունավետ դերակատարներ առավել մասնակցային, բարգավաճ և կառավարման արդյունավետ համակարգեր ունեցող հայաստանյան հասարակության կառուցման գործում, մյուս կողմից՝ արդյունավետ պոտենցիալ գործընկեր-կազմակերպություններ ԱՄՆ ՄԶԳ/Հայաստանի համար:
  • «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ-ի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում» ծրագրի շրջանակում կազմակերպության համար փորձագետների մասնակցությամբ անցկացվել են դասընթացներ: ՀԿ-ի կարողությունների ճշգրիտ գնահատման և փորձագիտական խորհրդատվության արդյունքում մշակվել ու գործարկվել են կազմակերպության մի շարք փաստաթղթեր: