Մասնակցություն գնումների գործընթացին

15 апреля, 2015

Շահերի բախում եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ծրագրի  շրջանակներում նկարահանված իրազեկող հոլովակ գնումների  գործընթացի մասնակցության մասին։