Մասնակցություն գնումների գործընթացին

Апрель 15, 2015

Շահերի բախում եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ծրագրի  շրջանակներում նկարահանված իրազեկող հոլովակ գնումների  գործընթացի մասնակցության մասին։