Ապահով աշխատանքի հնարավորություն ՀՈւԱ–ների համար

Август 6, 2014

Այս ծրագիրը հնարավորություն տվեց նպաստել Մարտունու տարածաշրջանի հաշմանդամություն ունեցող աշխատունակ (ՀՈՒԱ) մարդկանց զբաղվածության  ապահովմանը՝ տեղական բիզնեսի հետ համագործակցության միջոցով, մասնավորապես, սոցիալական ձեռնարկության տարածքում լազերային տպագրություն և կարի արտադրություն հիմնելով։

«Ապահով աշխատանքի հնարավորություն ՀՈւԱ–ների համար» ծրագրի իրականացման ընթացում ՀԿ–ն համագործակցեց «Իղձ» ՍՊԸ-ի հետ, վերջինս էլ իրեն կից ստեղծեց սոցիալական ձեռնակություն` հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունն ապահովելու համար: ՍՊԸ-ն վերանորոգեց մոտ  100 քառ. մետր տարածք` այն ապահովելով կոմունալ հարմարություններով և ջեռուցմամբ: Տարածքը հարմարեցվեց ՀՈւԱ մարդկանց տեղաշարժին և աշխատանքային առանձնահատկություններին: Այժմ ձեռնարկության տարածքում իրականացվում է լազերային տպագրություն  և կարի արտադրություն:

Որպես համագործակցող կողմ ծրագրին աջակցեց նաև զբաղվածության կենտրոնը, որը  պետական ծրագրերի շրջանակներում իրականացրեց ՀՈւԱ վերապատրաստում` ըստ ՍՊԸ-ի արտադրության պահանջների, փոխհատուցեց աշխատանքային պրակտիկայի ծախսերը, ինչպես նաև իրականացրեց աշխատավարձի փոխհատուցում։ Այժմ ձեռնարկությունում աշխատում են 10 ՀՈւԱ։

 

Տևողությունը՝  01.12.2013թ․ – 06.08.2014թ․

Շահառուները՝  Հաշմանդամություն ունեցող 10 անձ։

Ֆինանսավորումը՝ Սեյվ Դը Չիլդրեն  Հայաստան –ի։