Ապահովել աշխատունակ հաշմանդամների շարունակական զբաղվածությունը

14 ноября, 2015

Ծրագիրը տեղեկատվական արշավների միջոցով  ապահովել է «ԻՂՁ» ՍՊԸ-ի скачанные файлы աշխատանքի մոդելի, նրա գործունեության մասին բնակչության իրազեկմանը՝ նպաստելով ՀՈւԱ զբաղվածության  ապահովման շարունակականությանը և նրանց իրավունքների  պաշտպանությանը:

«Ապահովել  աշխատունակ հաշմանդամների շարունակական զբաղվածությունը» ծրագրով կազմակերպությունը նախապատրասել է8 տպագրվել  2500 հատ բուկլետ, ՀՈւԱ աշխատանքով ապահովման կարևորության, «ԻՂՁ» սոցիալական ձեռնարկության աշխատանքի մոդելի, ՀՈւԱ իրավունքների, պետության կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին։ Տարածել շապիկներ և գլխարկներ՝ ՀՈւԱ  աշխատանքը խրախուսող և նրանց իրավունքերի վերաբերվող  պատկերներով։ ՀՈւԱ իրավունքների պաշտպանության օրը կազմակերպվել կլոր սեղան  քննարկում մարզի երեք սոց.ձեռնարկությունների մասնակությամ։ Գեղարքունիքի մարզում տպագիր նյութերի, քննարկումների և հեռուստալրատվության  միջոցով  իրակզեկել շուրջ 25000 մարդ։

 

 

 

Տևողությունը՝   01.11.2015թ․ — 30.12.2015թ․

Շահառուները՝  Տարածաշրջանի ՀՈւԱ–ներ։

Ֆինանսավորումը՝   Սեյվ Դը Չիլդրեն  Հայաստան –ի։