ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Կարիքների գնահատող Փորձագետ

11 января, 2023

Աշխատանքի անվանումը՝ Աղետների ռիսկերի գնահատման փորձագետ

Կազմակերպությունը՝ «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ

Աշխատանքի տևողությունը՝   3 ամիս, 01.02․2023թ-ից մինչև 31.04․2023թ-ը:

ՄԿՀԽ ՀԿ-ն «Համագործակցություն հանուն կայուն համայնքների» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է Ճամբարակ խոշորացված համայնքի աղետների ռիսկերի գնահատման փորձագետի  ընտրության մրցույթ:

Աղետների ռիսկերի գնահատումը նպատակ ունի ուսումնասիրել և գնահատել համայնքի աղետների ռիսկերը, դրանց արձագանքելու և դիմակայելու պատրաստվածության մակարդակը՝ մշակելու համապատասխան գործողությունների պլան՝ զարգացնելով համայնքի կարողությունները դիմակայելու աղետներին:

 Գնահատման ծառայության նկարագիրը

 • Ուսումնասիրության մեթոդաբանության, գործիքների մշակում
 • Հարցազրուցավարների ուսուցում և գործիքների փորձարկում
 • Տեղեկատվության հավաքագրման/դաշտային աշխատանքների համակարգում և ստուգում
 • Տվյալների վերլուծություն
 • Ամփոփ զեկույցի պատրաստում:

Պահանջներ գնահատողին.

 • Հետազոտություն անցկացնելու փորձ,
 • Աղետների ռիսկերի կառավարման ոլորտում աշխատանքի և/կամ դասավանդման փորձառություն,
 • Դասընթացներ անցկացնելու հմտություններ,
 • Հավաքագրված տեղեկատվության վերլուծության հմտություններ,
 • Գերազանց հայերեն լեզվով զեկույց մշակելու և ներկայացնելու հմտություններ,
 • Թիմին կառավարելու և աշխատելու պատրաստակամություն և ունակություն:

 Հայտերի ներկայացման կարգը

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրական (CV) kananc7@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին մինչև 2023թ. հունվարի 30 -ը՝ վերնագրում նշելով՝ «Աղետների ռիսկերի գնահատման փորձագետ» անվանումը կամ ներկայացնել ՄԿՀԽ ՀԿ-ի գրասենյակ՝ ք․ Մարտունի, Կամոյի 17: Ժամկետից ուշ ստացված հայտերը ՉԵՆ ԴԻՏԱՐԿՎԻ: Ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագիր: 

 Կազմակերպության մասին. 

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ»-ը Գեղարքունիքի մարզի առաջատար հասարակական կազմակերպություններից է, որը նպատակ ունի նպաստել համայնքների տնտեսական, մշակութային, սոցիալական խնդիրների արդյունավետ լուծմանը ՝ այդ գործընթացներում կարևորելով բնակչության անմիջական ներգրավվածությունը։ Կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալում հիմնականում առողջապահության, բնապահպանության, սոցիալական և համայնքային զարգացման ոլորտներում։ 

Աշխատանքի անվանումը՝ Կարիքների գնահատող / Փորձագետ

Կազմակերպությունը՝ «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ

Աշխատանքի տևողությունը՝   2 ամիս, 01.02․2023թ-ից մինչև 31.03․2023թ-ը:

ՄԿՀԽ ՀԿ-ն «Համագործակցություն հանուն կայուն համայնքների» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է Ճամբարակ խոշորացված համայնքի կարիքների գնահատողի/փորձագետի  ընտրության մրցույթ: Կարիքների գնահատումը նպատակ ունի բացահայտել համայնքների խնիդրները, կարիքները, բնակչության խոցելի խմբերը, նրանց կարիքները, ինչպես նաև Քովիդ-19-ի ունեցած հետևանքները: 

Կարիքների գնահատման ծառայության նկարագիրը․

— Ուսումնասիրության մեթոդաբանության, ընտրանքի և գործիքների մշակում

— Հարցազրուցավարների ուսուցում և գործիքների փորձարկում

— Տեղեկատվության հավաքագրման/դաշտային աշխատանքների համակարգում և ստուգում

— Տվյալների վերլուծություն

— Ամփոփ զեկույցի պատրաստում:  

Կարիքների գնահատման գործիքը․

— 11 խորացված հարցազրույց  խոշորացված համայնքի ղեկավարի և 11 վարչական ղեկավարների հետ,

 — 11 ֆոկուս խմբային քննարկում համայնքային նշանակության տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների և բնակիչների հետ,

 — ստանդարտացված հարցազրույցներ համայնքի բնակիչների հետ:  

Պահանջներ կարիքների գնահատողին.

— Հետազոտություն/կարիքների գնահատում անցկացնելու փորձ

 — Սոցիոլոգիական մեթոդների իմացություն,

— Դասընթացներ անցկացնելու հմտություններ,

— Հավաքագրված տեղեկատվության վերլուծության հմտություններ,

 — Գերազանց հայերեն լեզվով զեկույց մշակելու և ներկայացնելու հմտություններ, 

— Թիմին կառավարելու և աշխատելու պատրաստակամություն և ունակություն: 

 Հայտերի ներկայացման կարգը

Հետաքրքրված թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրական (CV) kananc7@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին մինչև 2023թ. հունվարի 30-ը՝ վերնագրում նշելով՝ «Կարիքների գնահատող/ Փորձագետ» անվանումը կամ ներկայացնել ՄԿՀԽ ՀԿ-ի գրասենյակ՝ ք․ Մարտունի, Կամոյի 17: Ժամկետից ուշ ստացված հայտերը ՉԵՆ ԴԻՏԱՐԿՎԻ: Ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագիր: 

 Կազմակերպության մասին. 

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ»-ը Գեղարքունիքի մարզի առաջատար հասարակական կազմակերպություններից է, որը նպատակ ունի նպաստել համայնքների տնտեսական, մշակութային, սոցիալական խնդիրների արդյունավետ լուծմանը ՝ այդ գործընթացներում կարևորելով բնակչության անմիջական ներգրավվածությունը։ Կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալում հիմնականում առողջապահության, բնապահպանության, սոցիալական և համայնքային զարգացման ոլորտներում։ 

Կոնտակտներ